Социална отговорност

Начало / Социална отговорност


Фирма „ВАРНА ИНТЕРНЕТ“ ЕООД е специализирано предприятие със 100% служители - хора с увреждания. Фирмата е член на Националната федерация на работодателите на инвалиди и е регистрирана в Агенцията за хора с увреждания под номер 142 / 24.03.2008.

Дигитална онлайн платформа varnainter.net и компютърна техника NAT-10500 е изработена и доставена по ивестиционен проект с договор No. 2-СтН-2/ 15.10.2021 г. с АХУ.